TIP Tools

From Atariki

Jump to: navigation, search

Malutki pakiet, na który składają się programy:

- bmp2tip - narzędzie na PC służące do konwersji obrazków w formacie BMP na atarowskie TIP-y.

- TipView - przeglądarka grafik w formacie TIP, a w wersjach 1.x, także: HIP, CIN, CCI, PLM, GR8, GR9, MIC, PIC.

Personal tools