TipView

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:tvmenu.gif

Prosta, skromna, estetyczna, szybka i wygodna przeglądarka grafik, początkowo tylko w formacie TIP, a od wersji 1.0, również: HIP, CIN, CCI, PLM, GR8, GR9, MIC i PIC. Do istotnych zalet programu należy również obsługa podkatalogów w formacie MyDOS i SpartaDOS.

Obsługa jest intuicyjna - klawisz spacji odczytuje bieżący katalog, 1-8 - katalog główny dysku o wybranym numerze, Return umożliwia odczyt obrazka lub przejście do podkatalogu, Tab - przejście między widokiem obrazka a menu. Klawisze strzałek umożliwiają wybór obrazka w menu, a podczas wyświetlania obrazka przejście do poprzedniego/następnego obrazka.

Podczas odczytu obrazka pojawiają się informacje o jego wymiarach, ilości kolorów i planów graficznych.

TipView jest częścią pakietu TIP Tools autorstwa Epiego. Zdobył wyróżnienie na konkursie ABBUC Software Contest 2003.

Personal tools