Taquart Intro

From Atariki

Jump to: navigation, search

Pierwsza oficjalna produkcja grupy Taquart, wydana w 1995 roku (a w zasadzie "Demonia Intro" poprawione i ze zmienionym logosem). Znajdziemy tu kilka popularnych ówcześnie efektów, wzorowanych na odpowiednikach z komputera Amiga czyli wiggle-scroller, shadebobs oraz Kefren bars.

Grafika:TAQUART_intro.png

Autorzy:


Download np. stąd.

Personal tools