The B.I.G. (Best in Galaxy) Demo

From Atariki

Jump to: navigation, search

Pierwsze największe demo na duże Atari, które w 1988 roku wywołało zamęt na raczkującej scenie ST. Za całość odpowiedzialni są ludzie z TEX (The Exceptions) w składzie:

  • -me- aka Udo Fischer (kod),
  • Mad Max aka Jochen Hippel (muzyka, konwersja z C64),
  • ES aka Erik Simon (grafika),
  • 6719 aka Gunter Bitz (dodatkowy kod),

oraz TNT Crew (digitalizowane sample) i Rob Hubbard (oryginalna muzyka z Commodore C64). W demie zastosowano innowacyjną jak na owe czasy technikę do wyświetlania grafiki w tzw. lower border, którą wcześniej odkrył niejaki Allysia. Wyświetlany jest tutaj tzw. transparent scroller.

Demo zawiera:

  • 113 utworów muzycznych dających 243 minuty i 39 sekund przekonwertowanej z C64 muzyki zapewniającej ponad 4 godziny słuchania !,
  • dodatkowe 6 zdigitalizowanych utworów,
  • trzy 512-to kolorowe Psych-O-Screens,
  • scroll w głównym menu (ponad 2 godziny czytania !),
  • duży, płynny scroll.
pouet.gif

Pouet: http://www.pouet.net/prod.php?which=11350

Personal tools