Top Magazin

From Atariki

Jump to: navigation, search

Magazyn dyskowy dla 8-bitowych fanów komputerów Atari, w języku niemieckim, wydawany przez Top-Crew. Z założenia miał wychodzić co miesiąc. Ukazywał się od 1991 do 1996 roku. Redaktorem naczelnym był Tobias Geuther.

Linki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools