Top-Crew

From Atariki

Jump to: navigation, search

The Top Crew lub w skrócie TTC. Niemiecka, nieistniejąca już, grupa małoatarowska. Aktywna w latach 90. XX w. Wydawała magazyn dyskowy Top Magazin. The Top Crew uczestniczyła w Hobby-Tronic i współorganizowała imprezę The Halle Project. TTC była oficjalnym dystrybutorem Mega Magazine na Niemcy.

Skład

  • Tobias Geuther
  • Micha (Michael Schulz)
  • Steffen Sprengler
  • Chris (Christoph Parthier)

Linki

Personal tools