Turbo 2600

From Atariki

Jump to: navigation, search

Turbo 2600 to magnetofonowy system turbo zaprojektowany i rozpowszechniany przez Zakład Elektroniczny SZOK ze Świebodzina. Powstał około połowy lat 1980.

Od innych systemów turbo takich jak AST czy Turbo 2000F system odróżnia się zupełnie innymi założeniami konstrukcyjnymi. Dane w tym systemie zapisane są wciąż w postaci standardowych rekordów SIO (bit startu, 8 bitów danych, bit stopu), a sprzętowa modyfikacja jest potrzebna jedynie do uzyskania większych prędkości. Sama zawartość rekordów jest już natomiast niestandardowa.

System ten bez modyfikacji sprzętowej pozwalał na odczyt i zapis z prędkościami od standardowej 600 bodów do (prawdopodobnie) ok. 1200 bodów (tyle mniej więcej "wyciąga" zwykły magnetofon). Aby móc wczytywać i zapisywać rekordy z wyższymi prędkościami (do 2600 bodów), potrzebny był specjalny interfejs - sprzedawany przez firmę Szok w postaci metalowej skrzynki[1]. Interfejs należało podłączyć między komputer a magnetofon (najprawdopodobniej zwyczajny, a nie magnetofon dla Atari).

Turbo 2600 było swego czasu popularyzowane przez Radiokomputer - audycja gościła na antenie pracowników firmy Szok, nadawane były tam też programy narzędziowe (kopiery i inne) do tego systemu. Część programów była nadawana w tym systemie.

Spis treści

Format danych

Na początku nagrania znajduje się program ładujący Turbo 2600 - kilka rekordów standardowego typu. Później następuje dowolna ilość rekordów Turbo 2600.

Rekord Turbo 2600

Rekordy Turbo 2600 - w odróżnieniu od normalnych rekordów - mogą, ale nie muszą być rozdzielone przerwami IRG (dowolnej długości). Każdy rekord może być zapisany z dowolną prędkością - do 2600 bodów, aczkolwiek bez interfejsu turbo magnetofon nie poradzi sobie z takimi prędkościami. Rekord może mieć dowolną długość.

Rekord może, ale nie musi zaczynać się sekwencją kalibracyjną - jest to 12 bajtów (0x00 00 ff ff ff ff fe fc fc f8 f0 c7) służących do wykrywania prędkości rekordu podczas odczytu (podobnie jak bajty 0x55 55 spotykane w standardowych rekordach). Rekordy, przed którymi wystąpiła IRG, muszą rozpoczynać się sekwencją kalibracyjną.

Struktura rekordu Turbo 2600
Obszar Offset Rozmiar (bajty) Nazwa Znaczenie
Nagłówek 0 12 sekwencja kalibracyjna 0x00 00 ff ff ff ff fe fc fc f8 f0 c7. Opcjonalna.
0 (+12) 2 start_addr adres początkowy ładowania danych z rekordu
2 (+12) 2 end_addr adres końcowy ładowania danych z rekordu
4 (+12) 2 init_addr adres procedury do której wykonany zostanie skok po zakończeniu ładowania rekordu; wygląda na to, że nie musi nastąpić powrót z procedury przed odczytem następnego rekordu - odczyt następuje w tle, na przerwaniach IRQ. Gdy bit 7 pola settings jest skasowany (czyli skok nie nastąpi), to w tym polu wpisane są bajty 0xaa c2.
6 (+12) 1 settings Znaczenie poszczególnych bitów:
  • bit 7 - gdy ustawiony, to po załadowaniu rekordu nastąpi skok pod init_addr
  • bit 6 - gdy ustawiony, to po tym rekordzie wystąpi IRG
  • bity 5-1 - znaczenie nieznane, zawsze 0
  • bit 0 - gdy ustawiony, to w następnym podbloku wystąpi sekwencja kalibracyjna

Ustawienie tego bajtu na 0x40 oznacza ostatni rekord pliku.

7 (+12) 1 Znaczenie nieznane - zawsze równy 0x65
8 (+12) 1 header_checksum Suma kontrolna nagłówka rekordu. Wyliczana na podstawie wszystkich bajtów nagłówka, wraz z bajtami sekwencji kalibracyjnej, o ile występują.
Dane 9(+12) end_addr - start_addr data Bajty wczytywane są do pamięci od adresu start_addr do end_addr-1 włącznie.
9 + end_addr - start_addr (+12) 1 data_checksum Suma kontrolna bloku danych.

Sumy kontrolne nagłówka i bloku danych są wyliczane tak jak dla standardowych rekordów SIO - sumowane są kolejne bajty, a gdy nastąþi przeniesienie, to do wyniku jest dodawane 1.

Narzędzia

Do Turbo 2600 forma Szok napisała kilka programów narzędziowych. Część z nich (o ile nie wszystkie) była nadawana w Radiokomputerze. Znane programy to:

Źródło: [2] i [3]

Bibliografia

Zobacz też

Personal tools