Turbo Pascal

From Atariki

Jump to: navigation, search

Implementacja znanego kompilatora języka Pascal. Dla Atari ST ukazywały się wersje bodajże do 3.0 włącznie. Początkowo Turbo Pascala na ST robił Borland. Od wersji powyżej 3.0 projekt został przejęty przez firmę Application System Heidelberg i przemianowany na Pure Pascal.

Personal tools