Weekend 3 plus writer

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:W3p_writer.gif

Spis treści

Wstęp

Prosty program do obsługi Cartridge Weekend 3+. Program napisany przez Sebana, został stworzony w celu "przywrócenia do życia" i przetestowania funkcjonalności oryginalnego cartridge do którego "fabryczne" oprogramowanie nie zostało odnalezione.

Krótka instrukcja obsługi

Po uruchomieniu programu lista dostępnych komend zostanie wypisana po wydaniu poleceń "HELP" lub "?".

Dostępne komendy to:

  • DOS - wyjście do DOS-a
  • CLS - czyści ekran
  • DIR - katalog plików na dysku (domyślnie D:*.*, ale można podać własną scieżkę, np. H2:*.XEX)
  • LOAD filename.ext - ładuje wskazany plik do bufora programu (rozmiar bufora to ~32KB).
  • PROG - przechodzi do modułu programującego pamięć SRAM obecną na cartridge.
  • VERIFY - porównuje zawartość pliku w buforze z zawartością pamięci SRAM na cartridge, rysowana jest odpowiednia "mapa" zgodności/błędów, etc.


Po zaprogramowaniu cartridge za pomocą programu i przełączeniu go na odczyt, po restarcie komputera - cartridge zostaje uruchomiony, a kontrolę przejmuje loader, który to ładuje ów wcześniej zapisany program z pamięci SRAM umieszczonej w cartridge.

Technikalia

Jak wspomniano wyżej program umożliwia zapisanie na cartridge dowolnego pliku pliku wykonywalnego w formacie binarnym DOS. Oryginalny cartridge dysponuje pamięcią o rozmiarze 32KB ($8000), program "Weekend 3+ cart. writer" przeznacza na bufor dla wczytywanych danych dokładnie 32512 bajtów ($7F00), pozostałe 256 bajtów ($100) jest zajęte przez [Loader|loader] plików binarnych oraz niezbędne procedury inicjalizacyjne umożliwiające start cartridge po uruchomieniu systemu. Podczas programowania cartridge, loader zostaje umieszczony na pierwszej stronie pamięci SRAM, następne strony zajmowane są przez plik umieszczony na cartridge.

Plik zapisywany do pamięci cartridge musi być zgodny z binarnym formatem AtariDOS, dodatkowo musi zawierać segment RUN [$2E0,$2E1] lub jego uruchomienie musi następować przez ostatni segment INIT [$2E2,$2E3].

W chwili startu komputera z włożonym do gniazda cartridge, loader przepisuje się w obszar $700-$7FF. Kluczowa część ładująca plik z carta zajmuje w przestrzeni adresowej lokację $700-$770, jednak wykorzystywane są również lokalizacje [$7FA,$7FB], należy zatem przyjąć że tzw. Mem-Lo loadera wynosi $800. Cała pozostała pamięć jest dostępna dla ładowanego programu. Loader nie wykorzystuje żadnej komórki na stronie zerowej.

Licencja

Oprogramowanie zostało udostępnione na licencji Public Domain, a jego kod źródłowy został udostępniony na platformie GitHub.

Linki

skompilowana wersja programu Weekend 3+ cart. writer (v.1.1)

repozytorium zawierające kod źródłowy programu Weekend 3+ cart. writer


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools