WosFilm

From Atariki

Jump to: navigation, search

Joakim Atterhal. Małoatarowski muzyk i koder ze Szwecji. Aktywny w pierwszych latach 90. XX w. Napisał kilka dem na Atari, udzielał się tekstowo w Mega Magazine. WosFilm jest także autorem świetnego (na ówczesny czas) narzędzia dla programistów - The Disassembler z 1991 roku.

Linki

Personal tools