XB

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:XBmenu.png

Biblioteka I/O z funkcją inicjalizera / file loadera dla formatu dysków AtariDOS z rozszerzeniami MyDOS-a, BiboDOS-a i TopDOS-a. Rozpoznaje katalogi i dzięki temu nadaje się do wczytywania gier z partycji twardego dysku. Program można ściągnąć stąd.

Zobacz też

Zewnętrzne linki

xB na stronie autora

Personal tools