XL Digital

From Atariki

Jump to: navigation, search
XL Digital - menu

Kolekcja muzyczna powstała na Głuchołazy 2010. Praca zajęła 2 miejsce w kategorii demo-compo oraz otrzymała z ABBUC nagrodę za najlepszą muzykę w roku 2010.

Celem pracy była prezentacja utworów skomponowanych przy użyciu NEO Trackera, a odtwarzanych na standardowym Atari 800XL bez żadnych rozszerzeń. W związku z tym żaden z dostępnych utworów nie przekracza rozmiaru 50KB.

Program może odtwarzać muzykę za pomocą:

 • pojedynczego POKEYa,
 • dwóch układów POKEY (tzw. Stereo),
 • serii 4 przetworników DAC (tzw. Covox)

oraz w różnych konfiguracjach stereo (12-34 lub 14-32).

Spis treści

Autorzy

Obsługa

Obsługa odbywa się za pomocą klawiszy:

 • 1..6 - wybór muzyki,
 • SPACE / ATARI LOGO - zmiana konfiguracji kanałów stereo,
 • TAB / RETURN - zmiana urządzenia odtwarzającego,
 • ESC - wyjście do DOS.

Ciekawostki

NEO Player
 • Wciśnięcie klawisza 0 powoduje odtwarzanie wszystkich utworów po kolei.
 • Łącznie z publikacją programu na party pojawiły się również płyty CD audio dostępne w charakterze reklamowym, a zawierające nagrania z muzyką zawartą w kolekcji muzycznej. Muzyka nagrana została przy pomocy Atari 600XL z RAM rozszerzonym do 64KB.
 • Produktem stowarzyszonym powstałym przy okazji tworzenia kolekcji był player modułów .NEO, którym odtwarzane były prace "Bunny on the Moon", "Mountain in the Sky" Yerzmyeya / Hooy Program oraz "X16_Tons" i (na późniejszym party Fortification 2013) "Fort" Pinokia / Tristesse wystawiane w kategorii msx-compo. Player uruchamiany z klawiszem SHIFT pozwala na wybranie urządzenia odtwarzającego i konfigurację wyjść stereo.

Inne

Pliki

 • Obraz dyskietki z wersją dla APE/SIO2BSD/AspeQt można pobrać stąd.
 • Obrazy 2 dyskietek SS/DD można pobrać stąd i stąd.
 • Archiwum z wersją dla HDD można pobrać stąd.
 • Obrazy dyskietek z pracami Yerzmyeya i Pinokia wystawianymi na msx-compo można pobrać stąd, stąd oraz stąd i stąd.
 • Obraz dyskietki z utworami w postaci .XEX można pobrać stąd.
Personal tools