XL Digital

From Atariki

Jump to: navigation, search
XL Digital - menu

Kolekcja muzyczna powstała na Głuchołazy 2010. Praca zajęła 2 miejsce w kategorii demo-compo oraz otrzymała z ABBUC nagrodę za najlepszą muzykę w roku 2010.

Celem pracy była prezentacja utworów skomponowanych przy użyciu NEO Trackera, a odtwarzanych na standardowym Atari 800XL bez żadnych rozszerzeń. W związku z tym żaden z dostępnych utworów nie przekracza rozmiaru 50KB.

Program może odtwarzać muzykę za pomocą:

  • pojedynczego POKEYa,
  • dwóch układów POKEY (tzw. Stereo),
  • serii 4 przetworników DAC (tzw. Covox)

oraz w różnych konfiguracjach stereo (12-34 lub 14-32).

Spis treści

Autorzy

Obsługa

Obsługa odbywa się za pomocą klawiszy:

  • 1..6 - wybór muzyki,
  • SPACE / ATARI LOGO - zmiana konfiguracji kanałów stereo,
  • TAB / RETURN - zmiana urządzenia odtwarzającego,
  • ESC - wyjście do DOS.

Ciekawostki

NEO Player
  • Wciśnięcie klawisza 0 powoduje odtwarzanie wszystkich utworów po kolei.
  • Łącznie z publikacją programu na party pojawiły się również płyty CD audio dostępne w charakterze reklamowym, a zawierające nagrania z muzyką zawartą w kolekcji muzycznej. Muzyka nagrana została przy pomocy Atari 600XL z RAM rozszerzonym do 64KB.
  • Produktem stowarzyszonym powstałym przy okazji tworzenia kolekcji był player modułów .NEO, którym odtwarzane były prace wystawiane w kategorii msx-compo. Player uruchamiany z klawiszem SHIFT pozwala na wybranie urządzenia odtwarzającego i konfigurację wyjść stereo.

Inne

Pliki

1. Obraz dyskietki z wersją dla APE/SIO2BSD/AspeQt można pobrać stąd.

2. Obrazy 2 dyskietek SS/DD można pobrać stąd i stąd.

3. Archiwum z wersją dla HDD można pobrać stąd.

4. Obraz dyskietki z utworami w postaci .XEX można pobrać stąd.

5. Obrazy dyskietek z pracami wystawianymi na msx-compo:

Personal tools