Stereo

From Atariki

Jump to: navigation, search

Mało kto wie, że pomysłodawcą i twórcą pierwszej wersji układu stereo do Atari XL/XE był Chuck Steinman. GUMBY - bo tak nazwał to rozszerzenie - było niczym innym jak dodaniem nowego POKEYa wraz z logiką sterującą. Szczegóły dotyczące montażu opublikowano pierwotnie m.in. w międzynarodowym "Mega Magazine". Od tamtej chwili sam schemat układu prawie się nie zmienił, co ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że oprogramowanie jest zawsze kompatybilne z rozszerzeniami, a wadą, że powielane są te same błędy układowe.

Pewnym rozszerzeniem układu stereo jest Auto Stereo, którego autorem jest Pasiu. Układ sam wykrywa sygnał z dodatkowego Pokeya i przełącza odpowiednio wyjścia dźwięku. Dodatkowe informacje o przeróbce można także znaleźć w Stołówce Pasia - Stereo

Evie implementuje obydwa POKEY-e pod standardowymi addresami $D200 i $D210.

Zobacz też

Personal tools