Xasm

From Atariki

Jump to: navigation, search

Cross-assembler dla procesora 6502 na PC, autorstwa Foxa z grupy Taquart. Od wersji 3.0.0 udostępniany razem ze źródłami w języku D, a więc może być używany na każdej platformie, na której da się skompilować (dostępne są paczki skompilowane dla Windows, OS X, Debian/Ubuntu i Fedora).

Kompatybilny prawie w 100% z Quick Assemblerem, praktycznie jedyną czynnością wymaganą dla poprawnej kompilacji źródeł z QA jest konwersja znaków końca linii oraz dostosowanie parametrów dyrektyw OPT.

W stosunku do QA oferuje wiele rozszerzeń, usprawniających korzystanie z niego, m.in.:

  • praktyczne zniesienie ograniczeń odnośnie długości i ilości etykiet, rozmiaru pliku źródłowego, długości pojedynczej linii źródła,
  • pseudorozkazy, będące w istocie wbudowanymi w assembler makrami dla najczęściej stosowanych operacji, jak np. dodawanie bez przeniesienia, długie skok warunkowe czy przenoszenie bajtów/słów między komórkami pamięci,
  • pseudo-tryby adresowania, a wśród nich bardzo użyteczne tryby z postinkrementacją/-dekrementacją, znane z 68000,
  • możliwość wielokrotnej asemblacji pojedynczej linii, jak również łączenia dwóch rozkazów z tym samym argumentem w jednej linii,
  • asemblacja warunkowa.


Jego popularności dowodzi istnienie nowszych assemblerów, których autorzy brali pod uwagę kompatybilność z xasmem, np. MADS czy HCASM.

Strona projektu: https://github.com/pfusik/xasm

Personal tools