HCASM

From Atariki

Jump to: navigation, search

Cross-assembler autorstwa Epiego, prawie całkowicie zgodny w dół z xasmem. Działa pod MS-DOS, wymagając jedynie procesora 386. Nazwa to skrót od 'Hard Core Assembler'

W stosunku do xasma pozbawiony jest niektórych rzadziej używanych funkcji: generowania tablic sinusów, op-code'ów w wyrażeniach, liczb rzeczywistych, wsparcia dla konsoli 5200.

W zamian za to udostępnia:

  • nowe rozkazy i tryby adresowania procesora 65c816 rozszerzone o pseudo-tryby adresowania charakterystyczne dla xasma
  • generowanie plików wykonywalnych dla SpartaDOS X, wzorem Fast Assemblera
  • makra z możliwością zagnieżdżania oraz rozbijania parametrów na elementy trybu adresowania i wyrażenie
  • etykiety lokalne, funkcjonujące podobnie jak w MAE
  • możliwość łączenia dowolnej liczby instrukcji w pojedynczej linii, a nie tylko dwóch, jak w xasmie
  • automatyczny wybór zakresu skoku (Bxx/Jxx)

Mimo, że ma parę błędów, napisane zostały w nim: demo Sroll i wersja 2.0 depakera xunzip.

Przez pierwszy rok istnienia niepublikowany oficjalnie. Obecnie ponownie niedostępny.

Personal tools