Zegar Demo

From Atariki

Jump to: navigation, search

Bardzo szybka produkcja parodiująca produkcje Sikora: Total Załamka i Cosmos. Wystawione na SillyVenture 2004 zajęło trzecie miejsce w Code Compo.

Personal tools