Cosmos

From Atariki

Jump to: navigation, search

Bardzo fejkowa produkcja Sikora, stworzona po to, żeby intro compo mogło się odbyć.

Później sparodiowana przez dely-ego w produkcji Zegar Demo na SillyVenture 2004.

Personal tools