Źrebak

From Atariki

Revision as of 19:01, 15 paź 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Małe demko, zawierające właściwie tylko Real Time Text z party i muzykę. Powstało jako drobny żart, ale zostało gorąco przyjęte na scenie Atari. Doczekało się trzech edycji, z czego dwie są dostępne:

  • Żrebak - zakodowany RTT z Rush Hours
  • Źrebak II (niedostępny) - pisany na PC, niestety źródła to już przeszłość (padł dysk twardy w komputerze)
  • Źrebak III - zakodowany RTT z QuaST Party 97
Personal tools