Ark-soft

From Atariki

Revision as of 16:07, 16 sie 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Arkadiusz Grubba, małoatarowski programista z Gdańska, znajomy AB-Soft. W 1993 roku wypuścił slideshow "Not Very Bad Graphic", z konwertowanymi z PC obrazkami w hires oraz stworzył (nierozpowszechniany) specjalny prosty ale skuteczny "loader" (translator) do ładowania starszych, źle napisanych dem czy gier (np. "Rigolletto" czy "Muad'Dib").

Personal tools