Atari OS

From Atariki

Revision as of 03:14, 12 mar 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

System operacyjny, w który wyposażane były ośmiobitowe komputery Atari. W komputerach 400 i 800 zajmował 10k i znajdował się w obszarze $D800-$FFFF. Znane są dwie wersje tego systemu, rev. A (starsza) oraz nieco poprawiona rev. B.

Komputery XL i XE wyposażono w znacznie ulepszony system operacyjny, znany jako XL OS.

Personal tools