BLB

From Atariki

Revision as of 11:13, 8 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

BLB (BLoody Butcher)

Krzysztof Przybyszewski z Kołobrzegu

Grupy: Cobra

Atari posiada od 25.06.1990 roku, który to został zakupiony w Pewex'ie wraz z magnetofonem XC12 za kwotę 204 USD, obecnie w dość rozbudowanej konfiguracji. W przeszłości troszkę kodował w asemblerze i Turbo BASIC-u, teraz częściej tworzy muzykę, jedyna grafika narysowana na Atari (nie licząc oprawy graficznej jego produkcji) to ORKO wystawiona w 1997 roku na Copy Party Rush Hours. Niestety straszliwy leń (wstyd przyznać) ale tylko raz był na Copy Party :( W 1997 roku w Ornecie, bardzo mile to wspomina.

Produkcje:

oraz kilkadziesiąt muzyczek stworzonych na Atari.

/|\ Atari RULEZ!!!!!!

Personal tools