CMS

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format pliku używany przez program Stereo Double Chaos Music Composer v2.02 copyright 20.9.1999 by datri.

Plik CMS jest zmodyfikowanym plikiem binarnym DOSu i jest pochodną formatu CMC rozszerzoną o dane tracków przeznaczonych dla drugiego POKEYa.

Spis treści

Zmodyfikowany nagłówek binarny DOS

Offset Rozmiar Opis
$00 $02 Znacznik $0000
$02 $02 Adres początku danych
$04 $02 Adres końca danych

Dane pliku

Offset Rozmiar Opis
$000 $13 Sygnatura " Double SCMC v2.02 "
$013 $01 Tempo (globalne)
$014 $40 Tablica adresów patternów - młodsze bajty
$054 $40 Tablica adresów patternów - starsze bajty
$094 $9c Tablica definicji instrumentów i mapa akcentów
$130 $d0 Definicja obwiedni instrumentów (głośności)
$200 $55 1 ścieżka w SONG (1 kanał pierwszego POKEYa)
$255 $55 2 ścieżka w SONG (2 kanał pierwszego POKEYa)
$2aa $55 3 scieżka w SONG (3 kanał pierwszego POKEYa)
$2ff $01 Zarezerwowany
$300 $55 4 ścieżka w SONG (1 kanał drugiego POKEYa)
$355 $55 5 ścieżka w SONG (2 kanał drugiego POKEYa)
$3aa $55 6 scieżka w SONG (3 kanał drugiego POKEYa)
$3ff $01 Zarezerwowany
$400 - Dane patternów

Dane patternów, instrumentów i definicje obwiedni

Identyczne, jak w CMC.

Dane tracków

Rozszerzone o rozkazy:

  • $87 V: volume (na tracku 2 głośność lewego POKEYa $0-$F, na tracku 3 głośność prawego POKEYa - jeśli pusta, wtedy taka jak lewego)
  • $97 P: pause (na tracku 2 ilość ramek, na tracku 3 ilość sekund - sumarycznie pauza wynosi więc 50*yy+xx ramek)
  • $A7 M: mode (na tracku 2: $00 = normal - player gra 1x na ramkę, $01 = double - player gra 2x na ramkę)

Uwagi

Sygnatura pliku CMS zawiera bajty: $80 $a4 $ef $f5 $e2 $ec $e5 $80 $b3 $a3 $ad $a3 $80 $f6 $92 $8e $90 $92 $80. Jest to napis " Double SCMC v2.02 " w inwersie. Napis ten jest zakodowany przy użyciu kodów ekranowych, a nie jak w przypadku CMC za pomocą kodów ATASCII.

Linki

Personal tools