Cat Food

From Atariki

Jump to: navigation, search

Opublikowany w Tajemnicach Atari nr 7/1993 sterownik (handler) obsługujący w locie kompresję i dekompresję plików. Pracuje pod kontrolą DOS 2.5 z CP relokując się i ustawiając odpowiednio wskaźnik MEMLO. Pliki podlegają kompresji w czasie zapisu na urządzenie F: a dekompresja następuje automatycznie przy wczytywaniu z urządzenia F: Przy współpracy ze stacją dysków, litera dysku podana przy F:, np. F1: odwoła się do stacji dysków nr 1. Deinstalacja sterownika następuje po powtórnym wczytaniu.

Personal tools