CP

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Dos2_5_cp.png

Command Processor, w skrócie CP jest procesorem poleceń dla systemu DOS 2.5 eliminującym uciążliwy oryginalny procesor DUP.SYS. Obsługiwany jest z linii poleceń, umożliwia stosowanie zewnętrznych rozszerzeń. Lokuje się w pamięci ustawiając właściwie wskaźnik MEMLO. Jest odporny na reset i eliminuje potrzebę ponownego ładowania procesora po wyjściu z aplikacji do DOS.

Dla środowiska DOS 2.5 z CP przyjęto pewne założenia ułatwiające pisanie rozszerzeń i zwiększające kompatybilność :

 • po wczytaniu program relokuje się i zmienia wskaźnik MEMLO dla następnego programu,
 • ponowne wczytanie deinstaluje program (głównie rezydentne programy)
 • możliwość przekazania parametrów wg schematu: nazwa_pliku.roz /par

Został napisany przez programistów współpracujących z L.K. Avalon i przez kilka lat był najbardziej popularnym (wraz z DOS 2.5) środowiskiem pracy w Polsce.

Lista komend

1. DIR (DIRectory):

 • wyświetla listę plików specyfikowanych przez "fnam" z dyskietki w stacji o numerze n;
 • jeśli "fnam" nie jest podany, wyświetla wszystkie istniejące pliki;
 • składnia: [Dn:]DIR [fnam].

2. ERA (ERAse):

 • wymazuje plik(i) specyfikowane przez "fnam";
 • składnia: [Dn:]ERA fnam.

3. REN (REName):

 • zmienia nazwę pliku z 'fnaml' na 'fnam2';
 • jeśli plik 'fnam2' istnieje, CP wymaże ten plik o ile nie użyto w nazwach tzw. wild cards(*?), likwiduje to błąd DOS-a, który pozwala, aby na dyskietce zaistniały dwa pliki o tej samej nazwie
 • składnia: [Dn:]REN fnaml,fnam2.

4. CAR (to CARtridge):

 • przechodzi do wewnętrznego BASIC-u; -jeśli BASIC jest wyłączony to CP włączy go sam;
 • składnia: [Dn:]CAR.

5. BOF (Basic OFf):

 • wyłącza wewnętrzny BASIC (zwalnia pamięć przez niego zajętą)
 • składnia: [Dn:]BOF.

6. MEM (MEMory):

 • wyświetla MEMlo MEMhi (dolna i górna granica w notacji szesnastkowej;
 • składnia: [Dn:]MEM.

7. RUN;

 • Skacze do adresu lub uruchamia ostatnio załadowany plik, jeśli adres nie został podany;
 • Adres należy podać w notacji szesnastkowej;
 • składnia: [Dn:)RUN [adres].

8. Odpowiedź, która zawiera tylko nazwę urządzenia (np. D2:) zmienia aktualne urządzenie i prompt. Inne odpowiedzi CP traktuje jako nazwy plików lub komend zewnętrznych do załadowania i uruchomienia. Jeśli nazwa nie zawiera rozszerzenia, CP dodaje swoje własne "COM". Aby załadować plik z innym rozszerzeniem niż "COM", należy napisać pełną nazwę pliku (z rozszerzeniem po kropce). Jeśli nazwa pliku nie zawiera rozszerzenia należy ją zakończyć kropką.

Polecenia zewnętrze

To nic innego jak zewnętrzne programy rozszerzające możliwości CP.

Przykłady poleceń:

 • BATCH.COM - możliwość uruchomienia plików wsadowych,
 • CLS.COM - czyszczenie ekranu,
 • PRO.COM - dodaje polecenia LOC, UNL zmieniające atrybuty plików,
 • RAMCART.COM - sterownik D7: do obsługi pamięci SiDiCar, RAMCART,
 • CLOCK.COM - zegar,
 • PLEMNIK.COM - wygaszacz ekranu,
 • DSD.COM - sterownik D8: wirtualny dysk w pamięci poniżej ROM dla komputerów bez dodatkowej pamięci
Personal tools