Chaos Music Composer

From Atariki

Revision as of 18:12, 8 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jeden z najpopularniejszych programów do komponowania na małe Atari i to zarówno w Polsce, jak i poza nią. Napisany w 1990 r. przez Janusza Pelca na potrzeby programistów L.K. Avalon (jego nieoficjalna premiera (pokaz możliwości) była w Laser Demo), został przez tę firmę wydany komercyjnie już po rozstaniu z autorem, na początku 1992 roku (numer serii AC/AD 00792). Z czasem był wielokrotnie przerabiany przez różnych scenowców celem rozszerzenia fukcjonalności, np. dodania stereo, ładowania pojedynczych instrumetów czy poprawy brzmienia (własna tablica basów - Stanley, odgrywanie dźwięku kilka razy na ramkę - Greg (projekt CMC-Double Player)).


Wykorzystywany format plików: CMC


Patrz także: Chaos Music Miąchadełko


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools