CleanUp

From Atariki

Revision as of 14:49, 30 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:cleanup.png

Wydany przez ICD, Inc. program do sprawdzania poprawności filesystemu SpartaDOS i naprawiania ewentualnych błędów. Ostatnia wersja nosi numer 1.4. CleanUp był napisany w języku ACTION!; rozprowadzany jako część SpartaDOS Toolkit.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools