SpartaDOS Toolkit

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:sdtoolkit-manual.jpg

Wydany w 1988 roku przez ICD zestaw dziewięciu programów użytkowych i narzędziowych dla SpartaDOS, spośród których dwa najważniejsze to CleanUp i DiskRx. Reszta to drobne programy narzędziowe:

  • RENDIR - komenda do zmiany nazw katalogów
  • VDEL - "bezpieczny" program do kasowania plików
  • WHEREIS - program do wyszukiwania plików na dysku
  • MIOCFG - program do tworzenia plików konfiguracyjnych Multi I/O
  • SORTDIR - program do sortowania katalogów
  • DOSMENU - powłoka SpartaDOS-u w postaci menu podobnego do tego, jakie jest w DOS 2.0
  • PROKEY - rozszerzenie do command processora SpartaDOS pozwalające m.in. na definiowanie poszczególnych funkcji jako kombinacji klawiszy, włączenie bufora historii poleceń itp.

Od listopada 1993 SpartaDOS Toolkit przeszedł na własność FTe, a od marca 1994 miał status shareware. Na obrazku obok - okładka instrukcji obsługi.

SpartaDOS X

Zamienniki programów Toolkita dla SpartaDOS X:

ToolkitSpartaDOS X 4.2SpartaDOS X 4.4
CleanUp-CleanUp X
DiskRx-Eddy
RENDIR-RENDIR
VDELMENUMENU
WHEREISFINDFIND
MIOCFG--
SORTDIR-SORTDIR
DOSMENU-MENU, MYDUP, Sparta Commander
PROKEY-DOSKEY

Zobacz też

Personal tools