CleanUp

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:cleanup.png

Wydany przez ICD, Inc. program do sprawdzania poprawności filesystemu SpartaDOS i naprawiania ewentualnych błędów. Ostatnia wersja nosi numer 1.4. CleanUp był napisany w języku Action!; rozprowadzany jako część SpartaDOS Toolkit.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools