Compy Shop (rozszerzenie RAM)

From Atariki

Revision as of 21:46, 5 gru 2013; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Popularne rozszerzenie pamięci RAM w Atari XL/XE. Istnieją dwie wersje: do 320k (tzw. niemieckie 320k) oraz do 576k.

Wersja 320k używa bitów 2,3,6,7 PORTB do przełączania banków pamięci, a wersja 576k - dodatkowo bitu 1.

Aby zapobiec konfliktom z ROM-em SELF TEST-u i Atari BASIC-a, sterujące nimi bity wybierają banki rozszerzenia tylko wtedy, gdy bit 4 lub 5 PORTB jest skasowany. W przeciwnym razie sterują pamięciami ROM, tak jak w standardzie.

W odróżnieniu od rozszerzenia 320k Rambo, Compy Shop zapewnia oddzielne adresowanie dodatkowej pamięci przez CPU i ANTIC, a tym samym pełną zgodność wstecz ze 130XE.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools