Cracktro

From Atariki

Revision as of 02:32, 27 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rodzaj czołówki dodawanej do czyjegoś (obcego) programu; zwykle w postaci efektownego intra (rzadziej loadera) stworzonego przez crack-grupy lub pojedyńczych crackerów w pozbawionych zabezpieczeń przed kopiowaniem programach (najczęściej grach). Zawiera informacje o twórcach tej produkcji (funkcja informacyjna), krótkie wiadomości o "złamanym" programie, czasem trainer i scroll z pozdrowieniami.

Alternatywna nazwa: crack intro


Najlepsze dotąd małoatarowskie cracktra to produkcje "doklejone" do:

  • Ninja commando (autor: Lord of Darkness)
  • Black Lamp (High Tech Team & Our 5oft)
  • Technus (Clever People)
  • Terminator (Clever People)
Personal tools