Dial

From Atariki

Revision as of 19:22, 2 paź 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Zasłużona dla atarowskiej sceny 8-bitowej grupa założona przez Jagera, który był jej liderem. Wydała kilka dem, użytków oraz magazyn dyskowy Serious.


Skład:

Linki

Personal tools