Dial

From Atariki

Jump to: navigation, search

Zasłużona dla atarowskiej sceny 8-bitowej grupa założona przez Jagera, który był jej liderem. Wydała kilka dem, użytków oraz magazyn dyskowy Serious.


Skład:

Linki

Personal tools