Energy

From Atariki

Revision as of 17:05, 19 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Magazyn dyskowy prowadzony przez grupę Taquart w latach 1995-1997. Ukazały się dwa numery (łącznie zajmowały 8 stron dyskietek). Magazyn ten traktował po trosze o wszystkim: sprawy scenowe, rozszerzenia sprzętu, porady dla koderów, grafików i muzyków czy kącik humoru albo też opisy oraz ułatwienia do gier.

ENERGY2-cover_mini.gif
Papierowy cover do magazynu Energy #2
Energy początkowo miało nazywać się Prawda, stąd opracowano do niego specjalny edytor tekstowy (jeden z pierwszych z proporcjonalnymi fontami!) - Prawda Editor, przemianowany (oraz z czasem ulepszony), z wiadomych względów, na Energy editor (EED). Wskutek braku dalszego wsparcia ze strony reszty sceny, wydawanie tego magazynu zostało zawieszone.

Credits:Download np. stąd, istnieje też wersja html-owa ENERGY:

Personal tools