Epi

From Atariki

Revision as of 16:44, 15 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Epi - Adrian Matoga. Krakowiak. Jest koderem i muzykiem. Na obecnej scenie Atari (8-bit) poza wielką chęcią do pracy, wyróżnia się także wzrostem. Spłodził edytor muzyczny NeoTracker, pakiet TIP Tools, demo Sroll oraz depaker xunzip. Autor formatu pliku TIP.


Epi należy do grup: Odsiecz Sobieskiego oraz Tristesse.

Personal tools