Epi

From Atariki

Revision as of 02:44, 27 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Adrian 'Epi' Matoga. Krakowiak. Jest koderem i muzykiem. Na obecnej scenie Atari (8-bit) poza wielką chęcią do pracy, wyróżnia się także wzrostem. Spłodził edytor muzyczny NeoTracker, pakiet TIP Tools, demo Sroll oraz depaker xunzip. Autor formatu pliku TIP.


Epi należy do grup: Odsiecz Sobieskiego oraz Tristesse.

Personal tools