GFA BASIC (książka)

From Atariki

Revision as of 11:02, 23 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Pełen tytuł książki brzmi: GFA Basic - programowanie Atari ST w GFA-Basic'u, jest instrukcją obsługi środowiska GFA BASIC dla Atari ST, wydana w 1988 roku, liczy 156 stron. Pozycja ta została napisana przez Stefana Nawrockiego (Studio 3N), producenta Inkausta i Kombi) dla Atari ST/TT/Falcon. Oprócz ścisłej instrukcji zawiera kilka przykładowych programów w GFA Basicu.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools