Kombi

From Atariki

Jump to: navigation, search

Polski edytor grafiki wektorowej, napisany przez Stefana Nawrockiego w GFA BASIC-u, przeznaczony dla komputerów serii ST/TT030/Falcon030. Operuje na fontach w formacie Calamus, potrafi obsługiwać kilka niezależnych formatów (w tym *.CVG (Calamus Vector Graphics), *.OL (Outline Art).

W chwili obecnej wersja na Atari nie jest rozwijana (ostatnia wersja atarowska: 4.0), samo Kombi przekształciło się zaś w profesjonalny program DTP (budową i działaniem przypominający Calamusa), dla systemu Windows. Wersja ta ma wbudowane funkcje występujące w innym programie tegoż autora: Inkauście). Nadal potrafi obsługiwać atarowskie formaty grafiki i tekstu (*.CTX - Calamus TeXt).

Informacje na temat bieżącej wersji można znaleźć na stronie producenta, firmy 3N


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools