Inkaust

From Atariki

Jump to: navigation, search

Polski edytor tekstów napisany przez Stefana Nawrockiego w GFA BASIC-u dla Atari ST/TT/Falcon o mocno rozbudowanych funkcjach edycyjnych. Ostatnia wersja oznaczona numerem 5.1 potrafi wykorzystywać zalety TT Ramu oraz prawidłowo działa z systemami wielozadaniowymi (opcja MULTITOS). Zawiera polski słownik ortograficzny (uznany swego czasu za najlepszą elektroniczną implementację tego typu), moduł sprawdzania i poprawiania pisowni, zastosowań form językowych, itp. Umożliwia konwersję tekstu praktycznie z dowolnego systemu. Ma wiele filtrów pozwalających na wczytanie pracy z innych programów. Format wynikowy potrafi zapisać nie tylko jako plik Inkausta, ale także jako ASCII lub *.CTX (Calamus TeXt). Jako program współpracujący z Calamusem eksportuje także tekst jako formatowany tekst Calamusa (CTX), z polskim podziałem wyrazów.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools