GFA BASIC (książka)

From Atariki

Jump to: navigation, search

GFA Basic - programowanie Atari ST w GFA-Basic'u to instrukcja obsługi środowiska GFA BASIC dla Atari ST, wydana w 1988 roku, licząca 156 stron. Pozycja ta została napisana przez Stefana Nawrockiego (Studio 3N), producenta Inkausta i Kombi) dla Atari ST/TT/Falcon. Oprócz ścisłej instrukcji zawiera kilka przykładowych programów w GFA Basicu.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools