GR8 Logoser

From Atariki

Jump to: navigation, search

Mały program użytkowy Foxa, służący do logosowania obrazków w najwyższej rozdzielczości grafiki Atari, czyli w trybie hires. Szczególną właściwością tego programu jest wykorzystanie inwersu (negatywu) znaków (Graphics 2), czyli np. obszar 8x8 pikseli gdzie wszystkie piksele są zapalone zamieniany jest na znak spacji w inwersie - jest to taki dodatkowy sposób kompresji, który jest możliwy tylko dla hires. Podobne właściwości posiadał program logosujący dołączony do pakietu Envision.

Personal tools