Graph2Font

From Atariki

Revision as of 20:23, 14 sty 2017; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Program działający w środowisku MS Windows umożliwiający tworzenie kolorowej grafiki dla ośmiobitowego Atari. Autorem jest Tebe/Madteam. Program jest ciągle rozwijany, najnowsza dostępna obecnie wersja to 4.0.1.3.

Na początku program miał służyć tylko do zamiany grafiki Atarowskiej na znaki. Z czasem rozrósł się i wzbogacił o nowe możliwości, takie jak: dodawanie 5-go koloru, grafika graczy i pocisków, zmiany koloru w rastrze, zmiany koloru co linię, zmiany trybu graficznego co wiersz i w rastrze. W obecnej formie G2F umożliwia stworzenie mocno podkolorowanej grafiki bez użycia interlace'u. Przykładowe obrazki, jak i instrukcję w języku polskim oraz w angielskim (przetłumaczył Dracon i Miker) można znaleźć na stronie projektu Graph2Font. Na forum AtariAge zaś prowadzona jest międzynarodowa (!) dyskusja o tym programie.


g2f_screen.png


Zobacz też

Personal tools