Graphics 8

From Atariki

Revision as of 20:45, 7 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Ósmy tryb graficzny w numeracji Atari OS, zwany też Hires. Składa się ze 192 linii trybu ANTIC $F.

  • Kolory: 2 jasności tego samego koloru (tryb monochromatyczny)
  • Proporcje piksela: 1x1
  • Rozdzielczość pozioma: 320 pixeli, w zależności od szerokości ekranu (DMACTL) także 256 lub 384.
  • Rozdzielczość pionowa: 192 linie, maksymalnie 239 linii (modyfikując Display Listę)

Kolor tła znajduje się w rejestrze COLPF2 ($D018) (cień COLOR2 ($02C6)), natomiast jasność grafiki w rejestrze COLPF1 ($D017) (cień COLOR1 ($02C5)).

W tym trybie zachodzą dosyć złożone zależności pomiędzy grafiką bitmapy a grafiką PMG - patrz Tryby monochromatyczne ANTICa.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools