JatariCart

From Atariki

Revision as of 22:25, 25 lis 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jeden z najtańszych kartridży dla Atari stworzony przez Jakuba Husaka po to, aby większa część zysków mogła trafić do twórców. Składa się z pamięci i trzech układów scalonych - zatrzasku 8 bit, 7400 i 7402. Wersja read only (z epromem) nie ma układu 7400, czyli składa się z dwóch scalaków (plus pamięć). Montaż powierzchniowy, pojemności 128kB, 256kB, 512kB i 1024kB. Bankowanie jak w AtariMax, przez zapis pod $D500-$D5FF. Może być w wersji prom (read only) oraz Flash (read/write). Ma grubo złocone styki. Pasuje do obudów Sikora oraz Maszczyk.

Gry wydane na tym kartridżu:

Oprócz tego Jakub Husak dla chętnych przygotowuje kartridż JatariCart Flash ogólnego zastosowania w obudowie Sikora i o pojemności 1 MB (1024kB).

Linki:

  • JatariCart na github.com Strona projektu (kartridż do 256kB) oraz flashery kartridży, np. OSS: Action! czy Mac65.
  • Menu4Car
  • Menu4Car Strona z oprogramowaniem menu4car pozwalającym przygotować wsad do kartridża z grami w xex lub obrazami standardowych kartridży <=8kB:
Personal tools