Josh

From Atariki

Revision as of 15:41, 15 sie 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Michał 'Josh' Łepkowski. Muzyk w grupie Excellent. Autor muzyki do dem Vent, Incredible Story i Vengeance oraz gry Tekblast. Wraz z Kucharą zasilił muzycznie kolekcję Silent but Violent. Kilka jego utworów słychać też w magazynie Serious.

Aktywny w latach 1997-98, później zniknął z atarowskiej sceny.

Personal tools