Excellent

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grupa, powstała w okolicach 1997 roku z części członków grupy Pentagram: Bloomera (koder) oraz Thomasa (grafik) (zresztą braci). Oprócz nich w skład grupy weszli: Josh (muzyk), Kuchara alias Lapatikk (koder, muzyk), Wódz (koder, swapper) oraz Wawrzyn (grafik) i Aniara (swaperka).


Do osiągnięć tej grupy można zaliczyć:

Od QuaST Party 1998 (Elbląg) aż do dziś nie jest bliżej znany stan/skład grupy "Excellent" (prawdopodobnie została rozwiązana).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools