Lista handlerów CIO

From Atariki

Jump to: navigation, search

Lista identyfikatorów urządzeń CIO:

ID Autor Krótki opis Gdzie znaleźć program obsługi + ewentualny opis
A: Atari Corp. Odczyt dyskietki przez DOS XE w formacie AtariDOS II DOS XE
Maciej Czarnota Zapis i odczyt sektorów dyskietki Tajemnice Atari 3/1992
B: Bob Martin Tworzy pliki bootowalne ANTIC 3/1989
Kostas Nakos i Tom Hudson Browser B: Device
C: Atari Handler magnetofonu W ROM-ie
D: Atari i in. Handler dysku W DOS-ach.
Twórcy Turbo 2000 Handler magnetofonu dla szybkiej transmisji w systemie Turbo 2000 Oprogramowanie do Turbo 2000
E: Atari Konsola systemowa W ROM-ie (standardowy) lub dostarczany razem z przystawką XEP80 (80-kolumnowy)
F: Darek Mihocka Host filesystem w emulatorze XFormer XFormer
RiP Kompresja plików "w locie" Cat Food
G: Charles Johnson, 1985 Drukowanie w trybie graficznym na drukarce EPSON i GEMINI [1]
H:  ? Host filesystem w emulatorach W emulatorach (Atari800)
I: TOMS STIBM - handler dyskietek w formacie IBM/PC w oprogramowaniu systemowym stacji TOMS 720
J: Wojciech Zientara, 1988 Transmisja danych przez porty joysticka Mapa pamięci ATARI XL/XE: Procedury wejścia-wyjścia
K: Atari Handler klawiatury W ROM-ie
L: David and Mary Lynch, 1985 Handler drukarki Atari 1020 [2]
M: Bill Wilkinson Prosty ramdysk [3] Podobny sterownik (handler) instalujący w systemie RAM-plik w pamięci pod ROM, został opublikowany na łamach Tajemnice Atari w 1991 r.
Witold Ściuk Ramfile w Turbo Operating System Turbo Operating System.
N: Bob Martin, Antic 2/89 Urządzenie "null" [4], ROM Karin Maxi
O: Andrzej Biazik Sterownik okienek w trybie tekstowym Tylko o Atari 2
P: Atari Handler drukarki W ROM-ie. Również sterownik interfejsu JOYSTAR
Q: - - [5]
R: Atari i in. Handler RS-232 Sterownik modułu 850 znajduje się w jego ROM-ie, sterownik ASI opublikowano w piśmie Tajemnice Atari itd.
S: Atari Handler ekranu W ROM-ie
S2: KMK Handler ekranu graficznego VBXE U autora
T: Atari i in. Handler modemu XM301(?)
Witold Ściuk Handler magnetofonu Turbo 2000 Turbo Operating System
Handler magnetofonu Turbo Blizzard Turbo Blizzard
Jakieś "text display device" [6]
V: Chris Bone, 1985 Handler syntezatora mowy [7]
THOR-Software Voice interface - handler sprzętowego syntezatora mowy [8]
Christopher Terpin Atari Midi Interface [9]
W: Lesław Pasternak, Janusz Pelc Handler okienek tekstowych Moje Atari 1/1990
X: Steven W. Klassen, 1988 Przesyłanie danych przez port joysticka [10]
Z: ICD Handler zegara R-Time 8 [11]
Personal tools