MA65

From Atariki

Revision as of 16:32, 5 kwi 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:ma65.png

Makroasembler dedykowany dla SpartaDOS, opublikowany przez Jonathana Hallidaya. Jest to rozwinięcie asemblera A65 napisanego przez Charlesa Marsletta. Cechami jest zbliżony do asemblera MAC/65, jednak w odróżnieniu od niego umożliwia tylko asemblację gotowego programu, nie pozwala natomiast na edycję kodu źródłowego (do tego służy oddzielny program, XEDIT).

Strona domowa

Personal tools