MADS

From Atariki

Jump to: navigation, search

Mad-Assembler

Cross-assembler dla procesora 6502, 65816 na PC, autorstwa Tebe z grupy Madteam. Źródła można kompilować darmowym kompilatorem Free Pascal (FA), dzięki któremu MADS może być używany na każdej platformie dla której istnieje FP.

Kompatybilny prawie w 100% z Quick Assemblerem, xasmem, Fast Assemblerem. Udostępnia tymczasowe, lokalne i globalne deklaracje etykiet, makra, procedury, struktury danych podział pamięci na wirtualne banki. Pozwala na generowanie kodu wynikowego w formacie DOS Atari, SDX oraz swoim własnym relokowalnym, który znosi ograniczenia kodu relokowalnego SDX.

Linki

Personal tools