Monkey Wrench

From Atariki

Revision as of 17:43, 22 maj 2017; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Wyprodukowany w 1981 roku w USA Monkey Wrench nie jest w zasadzie samodzielnym językiem programowania, lecz rozszerzeniem do interpretera Atari BASIC dostępnym na cartridge'u.

Monkey Wrench dodaje do Atari BASIC-a około 18 komend edycyjnych, dostępnych w trybie bezpośrednim (m.in. obsługujących automatyczną numerację i renumerację linii itd.), oraz debugger z dodatkowymi 16 komendami.

Monkey Wrench zajmuje adresy $8000-$9FFF zmniejszając tym samym o 8 KB wielkość pamięci RAM dostępnej dla BASIC-a. Moduł przeznaczony jest do prawego gniazda cartridge'a występującego tylko w Atari 800. W związku z tym nie jest jasne, czy można użyć Monkey Wrencha z komputerem XL lub XE (gdzie jedyne gniazdo cartridge odpowiada lewemu z 800). Nie jest to jednak wykluczone.

Zobacz też

Personal tools