Music ProTracker

From Atariki

Revision as of 18:56, 18 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Music ProTracker (MPT) to program do tworzenia muzyki autostwa SoTe. Pierwotnie miał być wydany w firmie Mirage ale niestety do tego nie doszło. Powstało kilka jego wersji (od roku 1994), ale najpopularniejszą jest 2.4. Istnieje także kilka przeróbek tej ostatniej. Najczęściej używana jest wersja 2.4s (s - wersja z obsługą stereo). MPT zyskał wielką popularność na polskiej scenie Atari, praktycznie zdetronizował CMC. Wyróżniał się możliwością nieskomplikowanego wykorzystywania sampli w utworze (w porównaniu z istniejącymi edytorami tu było to rozwiązane naprawdę przystępnie) i bardzo elastycznym playerem do odtwarzania muzyczek we własnych produkcjach.

Muzycy, którzy chętnie używali MPT, to: Miker, X-Ray, Samurai, Virus.

Grafika:Mpt24s.gif

Obraz dyskietki z trzema wersjami MPT oraz pełną dokumentacją można znaleźć pod tym adresem.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools